Overzicht Workshops Congres

Donderdag 21 oktober 2021:

09.30 – 10.50 uur: 1ste sessie: 

Preventieadviseurs zonder voorkennis / opfrissing van het KMS AGORA WeVeCo

Workshop 1.01: KMS AGORA WeVeCo voor beginners/opfrissing (deel1 van 3) lesgever: Jan Van Ocken

 • Werking + instellingen
 • Hoe het KMS AGORA WeVeCo optimaal te gebruiken met onze weinige uren preventie.
 • Van theorie naar de praktijk. (Laptop meebrengen AUB).

CPA’s en adjuncten met voorkennis van het KMS AGORA WeVeCo

Workshop 1.02:  Schoolinspectie
lesgever: Dennis Berens

 • Tips en tricks voor een goede voorbereidng van de schoolinspectie versie 2.0 BVH (Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne).
 • Deze handige tool helpt hoe we preventief te werk kunnen gaan. M.a.w. een opvolgingssysteem ter voorbereiding van een schoolinspectie.

Workshop 1.03: Arbeidsongevallen  (Deel 1 van 2)
lesgever: Chris Chantrain

 • Registeren en beheren van arbeidsongevallen.
 • ReBOS staat voor Registratie en Beheer van Ongevallen op School. ReBOS is een handig softwareprogramma voor ongevalsbeheer op school. 
 • Wat je ermee kunt doen:
  Registratie van stageongevallen, personeelsongevallen en EHBO-handelingen
  Bepalen van de ernst van een ongeval aan de hand van de codes die op de ongevallensteekkaart moeten ingevuld worden, … .

Workshop 1.04: Beheer arbeidsmiddelen
lesgever: Diederik Van Damme

Hoe kan je met een minimum van tijd al je arbeidsmiddelen in je school beheren? (Risicoanalyses, veiligheidsinstructiekaarten, onderhoud instructiekaarten, Nederlandstalige handleidingen, ….)

Workshop 1.05: Taakbeheer + beheer infrastructuur
lesgever: Alain Naets

 • Heb jij een eenvoudig manier om de karweilijst van de school te beheren en op te volgen van bijvoorbeeld onderhoudsman, ICT, … .
 • Eveneens kan je met deze APP je infrastructuur beheren. 

Workshop 1.06: Wie moet nu naar het medisch onderzoek (arbeidsgeneesheer) – EDPBW 
lesgever: Luc Meynckens                                                               

 • Een opvolgingssysteem voor gezondheidstoezicht. Aan de hand van een risicoanalyse wie wanneer naar de arbeidsgeneesheer moet gaan.

Workshop 1.07:  Veiligheidsopleidingen (wie, periodiciteit, …)
lesgever: Marleen Raeymaekers

 • Welke veiligheidsopleidingen zijn nu wettelijk verplicht? 
 • Organisatie van interne opleidingen en vergaderingen op niveau CPA (Centrale PreventieAdviseur of Coördinerend PreventieAdviseur). Automatisch inschrijvingssysteem, aftekenlijsten, aanwezigheidsattesten, … .

11.10 – 12.30 uur: 2de sessie:

Preventieadviseurs zonder voorkennis van het KMS AGORA WeVeCo

Workshop 2.01: Werking APP-WeVeCo (deel 2 van 3)
lesgever: Jan Van Ocken

 • WeVeCo (Wettelijke Verplichting en COdes goede praktijk) : een eenvoudig opvolgsysteem, ook DRBS genoemd, voor wettelijke controles en codes goede praktijken (325 procedures).
 • Niet alle procedures zijn van tel op niveau van de school. De audit, die we samen uitvoeren, zal dit uitwijzen.

CPA’s en adjuncten met voorkennis van het KMS AGORA WeVeCo

Workshop 2.02: Welke keuringen en hoe opvolgen? lesgever: Luc Meynckens

Welke wettelijke keuringen zijn verplicht op te volgen en hoe zit dit numet  de priodiciteit? Door wie moet dit nu uitgevoerd worden door een bevoegd persoon, bevoegdpersoon technicus, EDTC, energiedeskundige voor publieke gebouwen in Vlaanderen, gehabiliteerd aardgasinstallateur of EDTC, milieudeskundige, veiligheidscoördinatie of gezondheidstoezicht?

Workshop 2.03: arbeidsongevallen – REBOS  (Deel 2 van 2) lesgever: Chris Chantrain

 • Registeren en beheren van arbeidsongevallen.
 • ReBOS staat voor Registratie en Beheer van Ongevallen op School. ReBOS is een handig softwareprogramma voor ongevalsbeheer op school. 
 • Wat je ermee kunt doen:
  Registratie van stageongevallen, personeelsongevallen en EHBO-handelingen
  Bepalen van de ernst van een ongeval aan de hand van de codes die op de ongevallensteekkaart moeten ingevuld worden, … .

Workshop 2.04: EHBO organisatie. lesgever: Kurt Vervoort

Eenvoudige registratie van verstrekte EHBO zorgen aan leerlingen en personeel is essentieel, maar hoe beheren wij de procedures: moederschapsbescherming, visuele controle verzorgingslokaal, audit EHBO-organisatie (-inventarisatie, -registratie, …), controle hulptassen, jaarverslag EHBO interventies, lijst noodnummers (EHBO), omstandig verslag IDPBW, intern noodplan, Medicatie op school, arbeidsongevallen, meerdaagse uitstappen, extra-muros-activiteiten, …

Workshop 2.05: Bestelbon. lesgever: Alain Naets

 • Hoe een bestelbon opmaken rekening te houden met een ABC-lijst. (aankoopbeleid)
 • Het is wetellijk verplicht om bij een aankoop van arbeidsmiddelen een preventief beleid te voeren met als doel nieuwe risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid te beheersen.

Workshop 2.06: Taakbeheer, investeringen, JAP en GPP lesgever: Marleen Raeymaekers

JaarActiePlan (JAP) en Globaal PreventiePlan (GPP): wat is het en hoe begin je eraan?

Workshop 2.07: Brandpreventiedossier lesgever: Dennis Berens

De risicoanalyse brand is een essentieel onderdeel in het brandpreventiedossier. Het opmaken van een risicoanalyse brand is verplicht en vergt het in kaart brengen van mogelijke oorzaken van brand. Het uitwerken van de analyse gebeurt in samenwerking met alle betrokkenen in een organisatie. Het gebruik van een specifieke methodiek is een hulp om de analyse systematisch aan te pakken.

14.00 – 15.15 uur: 3de sessie.

Preventieadviseurs zonder voorkennis van het KMS AGORA WeVeCo

Workshop 3.01: APP-inspectie. Deel 3 van 3) lesgever: Jan Van Ocken

 • Tips en tricks voor een goede voorbereidng van de schoolinspectie versie 2.0 BVH (Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne.
 • Deze handige tool helpt hoe we preventief te werk kunnen gaan. M.a.w. een opvolgingssysteem ter voorbereiding van een schoolinspectie.

CPA’s en adjuncten met voorkennis van het KMS AGORA WeVeCo

Workshop 3.02: Keuken lesgever: Kurt Vervoort

Hoe speuren we alle risico’s op die in een keuken kunnen voorkomen?

Workshop 3.03: Beheer elektrische installatieverantwoordelijke. lesgever: Dennis Berens

Welke procedures moet je allemaal toepassen als beheerder = plan van aanpak.

Workshop 3.04: Producten met gevaarlijke eigenschappen lesgever: Johan Cloet

PMGE of producten met gevaarlijke eigenschappen -kortweg gevaarlijke stoffen- zijn stoffen die zijn ingedeeld als schadelijk, brand- of explosiegevaarlijk, bijtend, … evenals radioactieve stoffen en materialen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, ADR-ingedeelde producten, chemische, medische en dierlijke afvalstoffen en dergelijke meer. Met dergelijke stoffen dient veilig, gezond en milieubewust omgegaan te worden. Hoe doen we dit?

Workshop 3.05: Werken op hoogte lesgever: Luc Meynckens

Alles start met een audit op te stellen ‘werken op hoogte’. Met de juiste procedures en opleidingen kan je veel arbeidsongevallen vermijden. De vraag is hoe kan je best deze procedures beheren?

Workshop 3.06: Beheer PBM’s lesgever: Diederik Van Damme

PBM: Persoonlijke BeschermingsMiddelen) Welke normen moet je hanteren bij aankoop? PBM’s worden bepaald aan de hand van een risicoanalyse. Opvolgingsregister per werkplaats (bv onderhoudsman), labo, leslokaal, … Op al deze opmerkingen geeft de APP-PBM’s een antwoord.

Workshop 3.07: Psychosociale risico’s lesgever: Marleen Raeymaekers

Een degelijke werking begint bij een risicoanalyse van de school en haar activiteiten en dit volgens het Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (B.S. 28.4.2014). Jaarlijks auditeren de vertrouwenspersonen i.s.m. de preventieadviseur de implementatie van het RA KB Psychosociale risico’s en controleren of alle procedures, documenten en formulieren volgens afspraak zijn. (Audit in het kader van geweld pesterijen en OSGW, voorbeeld tekst schoolreglement, voorstel onthaalbrochure psychosociale belasting op het werk, procedure psychosociale risico’s, Interne procedure psychosociale risico’s, verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer, verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer, schema’s procedures voor formele psychosociale interventies, overzicht van de documenten die de PAPA moeten meegedeeld worden, opleiding vertrouwenspersonen, vijfjaarlijks verslag RIE in het kader psychosociale risico’s, jaarlijkse opvolging actielijst van de vijfjaarlijkse risicoanalyse  psychosociale risico’s , ….

Vrijdag 22 oktober 2021

(herhaling van de sesies die op Donderdag 21 oktober plaats vinden)

09.30 – 10.50 uur: 1ste sessie: 

Preventieadviseurs zonder voorkennis van het KMS AGORA WeVeCo

Workshop 4.01: KMS AGORA WeVeCo voor beginners / opfrissing  (deel1 van 3) lesgever: Jan Van Ocken 

 • Werking + instellingen
 • Hoe het KMS AGORA WeVeCo optimaal te gebruiken met onze weinige uren preventie.
 • Van theorie naar de praktijk. (Laptop meebrengen AUB).

CPA’s en adjuncten met voorkennis van het KMS AGORA WeVeCo

Workshop 4.02:  Schoolinspectie lesgever: Dennis Berens

 • Tips en tricks voor een goede voorbereidng van de schoolinspectie versie 2.0 BVH (Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne).
 • Deze handige tool helpt hoe we preventief te werk kunnen gaan. M.a.w. een opvolgingssysteem ter voorbereiding van een schoolinspectie.

Workshop 4.03: Arbeidsongevallen  (Deel 1 van 2) lesgever: Chris Chantrain

 • Registeren en beheren van arbeidsongevallen.
 • ReBOS staat voor Registratie en Beheer van Ongevallen op School. ReBOS is een handig softwareprogramma voor ongevalsbeheer op school. 
 • Wat je ermee kunt doen:
  Registratie van stageongevallen, personeelsongevallen en EHBO-handelingen
  Bepalen van de ernst van een ongeval aan de hand van de codes die op de ongevallensteekkaart moeten ingevuld worden, … .

Workshop 4.04: Beheer arbeidsmiddelen lesgever: Diederik Van Damme

Hoe kan je met een minimum van tijd al je arbeidsmiddelen in je school beheren? (Risicoanalyses, veiligheidsinstructiekaarten, onderhoud instructiekaarten, Nederlandstalige handleidingen, ….)

Workshop 4.05: Taakbeheer + beheer infrastructuur lesgever: Alain Naets

 • Heb jij een eenvoudig manier om de karweilijst van de school te beheren en op te volgen van bijvoorbeeld onderhoudsman, ICT, … .
 • Eveneens kan je met deze APP je infrastructuur beheren. 

Workshop 4.06: Wie moet nu naar het medisch on lesgever: Luc Meynckens                                                           

Een opvolgingssysteem voor gezondheidstoezicht. Aan de hand van een risicoanalyse wie wanneer naar de arbeidsgeneesheer moet gaan.

Workshop 4.07:  Veiligheidsopleidingen (wie, periodiciteit, …) lesgever: Marleen Raeymaekers

 • Welke veiligheidsopleidingen zijn nu wettelijk verplicht? 
 • Organisatie van interne opleidingen en vergaderingen op niveau CPA (Centrale PreventieAdviseur of Coördinerend PreventieAdviseur). Automatisch inschrijvingssysteem, aftekenlijsten, aanwezigheidsattesten, … .

11.10 – 12.30 uur: 2de sessie:

Preventieadviseurs zonder voorkennis van het KMS AGORA WeVeCo

Workshop 5.01: Werking APP-WeVeCo (deel 2 van 3) lesgever: Jan Van Ocken

 • WeVeCo (Wettelijke Verplichting en COdes goede praktijk) : een eenvoudig opvolgsysteem, ook DRBS genoemd, voor wettelijke controles en codes goede praktijken (325 procedures).
 • Niet alle procedures zijn van tel op niveau van de school. De audit, die we samen uitvoeren, zal dit uitwijzen.

CPA’s en adjuncten met voorkennis van het KMS AGORA WeVeCo

Workshop 5.02: Welke keuringen en hoe opvolgen? lesgever: Luc Meynckens

Welke wettelijke keuringen zijn verplicht op te volgen en hoe zit dit numet  de priodiciteit? Door wie moet dit nu uitgevoerd worden door een bevoegd persoon, bevoegdpersoon technicus, EDTC, energiedeskundige voor publieke gebouwen in Vlaanderen, gehabiliteerd aardgasinstallateur of EDTC, milieudeskundige, veiligheidscoördinatie of gezondheidstoezicht?

Workshop 5.03: arbeidsongevallen – REBOS  (Deel 2 van 2) lesgever: Chris Chantrain

 • Registeren en beheren van arbeidsongevallen.
 • ReBOS staat voor Registratie en Beheer van Ongevallen op School. ReBOS is een handig softwareprogramma voor ongevalsbeheer op school. 
 • Wat je ermee kunt doen:
  • Registratie van stageongevallen, personeelsongevallen en EHBO-handelingen
  • Bepalen van de ernst van een ongeval aan de hand van de codes die op de ongevallensteekkaart moeten ingevuld worden, … .

Workshop 5.04: EHBO organisatie. lesgever: Kurt Vervoort

Eenvoudige registratie van verstrekte EHBO zorgen aan leerlingen en personeel is essentieel, maar hoe beheren wij de procedures: moederschapsbescherming, visuele controle verzorgingslokaal, audit EHBO-organisatie (-inventarisatie, -registratie, …), controle hulptassen, jaarverslag EHBO interventies, lijst noodnummers (EHBO), omstandig verslag IDPBW, intern noodplan, Medicatie op school, arbeidsongevallen, meerdaagse uitstappen, extra-muros-activiteiten, …

Workshop 5.05: Bestelbon. lesgever: Alain Naets

 • Hoe een bestelbon opmaken rekening te houden met een ABC-lijst. (aankoopbeleid)
 • Het is wetellijk verplicht om bij een aankoop van arbeidsmiddelen een preventief beleid te voeren met als doel nieuwe risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid te beheersen.

Workshop 5.06: Taakbeheer, investeringen, JAP en GPP lesgever: Marleen Raeymaekers

Workshop 5.07: Brandpreventiedossier lesgever: Dennis Berens

De risicoanalyse brand is een essentieel onderdeel in het brandpreventiedossier. Het opmaken van een risicoanalyse brand is verplicht en vergt het in kaart brengen van mogelijke oorzaken van brand. Het uitwerken van de analyse gebeurt in samenwerking met alle betrokkenen in een organisatie. Het gebruik van een specifieke methodiek is een hulp om de analyse systematisch aan te pakken.

14.00 – 15.15 uur: 3de sessie.

Preventieadviseurs zonder voorkennis van het KMS AGORA WeVeCo

Workshop 6.01: APP-inspectie. Deel 3 van 3) lesgever: Jan Van Ocken

 • Tips en tricks voor een goede voorbereidng van de schoolinspectie versie 2.0 BVH (Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne.
 • Deze handige tool helpt hoe we preventief te werk kunnen gaan. M.a.w. een opvolgingssysteem ter voorbereiding van een schoolinspectie.

CPA’s en adjuncten met voorkennis van het KMS AGORA WeVeCo

Workshop 6.02: Keuken lesgever: Kurt Vervoort

Hoe speuren we alle risico’s op die in een keuken kunnen voorkomen?

Workshop 6.03: Beheer elektrische installatieverantwoordelijke. lesgever: Dennis Berens

Welke procedures moet je allemaal toepassen als beheerder = plan van aanpak.

Workshop 6.04: Producten met gevaarlijke eigenschappen lesgever: Johan Cloet

PMGE of producten met gevaarlijke eigenschappen -kortweg gevaarlijke stoffen- zijn stoffen die zijn ingedeeld als schadelijk, brand- of explosiegevaarlijk, bijtend, … evenals radioactieve stoffen en materialen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, ADR-ingedeelde producten, chemische, medische en dierlijke afvalstoffen en dergelijke meer. Met dergelijke stoffen dient veilig, gezond en milieubewust omgegaan te worden. Hoe doen we dit?

Workshop 6.05: Werken op hoogte lesgever: Luc Meynckens

Alles start met een audit op te stellen ‘werken op hoogte’. Met de juiste procedures en opleidingen kan je veel arbeidsongevallen vermijden. De vraag is hoe kan je best deze procedures beheren?

Workshop 6.06: Beheer PBM’s lesgever: Diederik Van Damme

PBM: Persoonlijke BeschermingsMiddelen) Welke normen moet je hanteren bij aankoop? PBM’s worden bepaald aan de hand van een risicoanalyse. Opvolgingsregister per werkplaats (bv onderhoudsman), labo, leslokaal, … Op al deze opmerkingen geeft de APP-PBM’s een antwoord.

Workshop 6.07: Psychosociale risico’s lesgever: Marleen Raeymaekers

Een degelijke werking begint bij een risicoanalyse van de school en haar activiteiten en dit volgens het Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (B.S. 28.4.2014). Jaarlijks auditeren de vertrouwenspersonen i.s.m. de preventieadviseur de implementatie van het RA KB Psychosociale risico’s en controleren of alle procedures, documenten en formulieren volgens afspraak zijn. (Audit in het kader van geweld pesterijen en OSGW, voorbeeld tekst schoolreglement, voorstel onthaalbrochure psychosociale belasting op het werk, procedure psychosociale risico’s, Interne procedure psychosociale risico’s, verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer, verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer, schema’s procedures voor formele psychosociale interventies, overzicht van de documenten die de PAPA moeten meegedeeld worden, opleiding vertrouwenspersonen, vijfjaarlijks verslag RIE in het kader psychosociale risico’s, jaarlijkse opvolging actielijst van de vijfjaarlijkse risicoanalyse  psychosociale risico’s , ….