Congres Inspectie 2.0 BVH – AGORA 2021

Graag nodigen we je uit op 21 en/of 22 oktober 2021 te Blankenberge om het congres ‘Inspectie 2.0 – BVH – AGORA 2021’ mee te beleven.

 • BVH: Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne (KMS)
 • AGORA is een kwaliteitsmanagementsysteem voor veiligheid en gezondheid (welzijn) op het werk. Voor meer info kan u terecht op https://www.weveco.net/ 

Deze studiedagen geven je als preventieadviseur de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichte navorming.

Je kan kiezen uit 21 workshops zodat je op eigen maat jouw opleidingsdag(en)  kan samenstellen.

✓ BVH: Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne✓ AGORA is een kwaliteitsmanagementsysteem voor veiligheid en gezondheid (welzijn) op het werk

Preventie versus Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)?

De begrippen kwaliteit, management en systeem zijn alle drie onderwerp van veel academische discussies. Een begrijpelijke definitie waar iedereen het over eens is, bestaat niet.

Een praktische omschrijving van een kwaliteitsmanagementsysteem is: een doelmatige (winstgevende, kostenefficiënte) manier van werken binnen een organisatie die er toe leidt dat de organisatie goede producten en diensten levert waar de klanten (lees scholen) tevreden over zijn. Het verbeteren/hertekenen van de organisatie, het identificeren en coherent stroomlijnen van de kritische processen, het kiezen van relevante, sprekende indicatoren gericht op analyse en het aangeven van verbeteropportuniteiten staan hierbij centraal. Dit is de essentie van kwaliteitsmanagement.

Kwaliteit gaat dus veel verder dan het achteraf controleren van het afgewerkte product of de geleverde dienst. Kwaliteitszorg helpt om in te spelen op de wensen van de klant en de processen te richten op het beter creëren van waarde voor de verschillende stakeholders: aandeelhouders (lees: schoolbestuur), klanten (lees: school), personeel en de totale maatschappij.

Investeren in kwaliteitszorg is investeren in de toekomst van uw school!

Doelstelling

Wat wil uw organisatie?

 • Schoolorganisatie wil een KMS dat aansluit op de strategie van de schoolorganisatie.
 • Schoolorganisatie wil geen uniform KMS, maar een KMS dat aansluit op de visie/eisen van de organisatie.
 • Schoolorganisatie wil de regie voeren.
 • Veiligheidsmanagement is een praktisch werkkader waarmee u uw welzijnsbeleid stuurt. Continu verbeteren maakt hier een essentieel onderdeel van uit. Een dergelijk systeem …

… is de beste manier om risico’s te verminderen en te beheersen

… bevordert de arbeidsveiligheid en de kwaliteit van de arbeid

… beperkt de kosten gerelateerd aan ongevallen

… verbetert de motivatie en de productiviteit van uw medewerkers

… wordt soms door uw klanten (scholen) geëist als voorwaarde voor levering van producten of diensten.

Conclusie kan alleen maar zijn dat wanneer men investeert in welzijn op het werk, ook het welzijn van de organisatie erop vooruit zal gaan.

Doelgroep

PA = Preventieadviseurs (basis-, secundair  en volwassenonderwijs, niveau 3, niveau 2 en niveau 1)

De hiërarchische lijn in haar geheel (directies, TAC’s, TA’s, leerkrachten …)

Praktisch

De studiedagen gaan door in het Hotel Aazaert, Hoogstraat 25,  8370 Blankenberge.

Tel. 050 41 15 99  of  info@aazaert.be 

Het lesmateriaal van de spreker zal ter beschikking gesteld worden op de website.
Je krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen en eigen ervaringen uit te wisselen.

We streven ernaar om alle lokale en coördinerende (centrale) preventieadviseurs samen te brengen om op een aangename manier te netwerken en kennis uit te wisselen.

Meer info  Lin Van de Cruys: lin.vandecruys@me.com 

Prijs: 

 • Donderdag 21 oktober 2021  +  connecting circle (CC) +  overnachting  +  vrijdag 22 oktober 2021 = 280 €.
 • Donderdag 21 oktober 2021  +  connecting circle (CC)  +   vrijdag 22 oktober 2021 = 200€.
 • Donderdag 21 oktober 2021  +   vrijdag 22 oktober 2021 = 150€.
 • Donderdag 21 oktober 2021 + connecting circle (CC) = 125€.
 • Donderdag 21 oktober 2021 = 75€.
 • vrijdag 22 oktober 2020 = 75€.

Bij de inschrijving kan je kiezen voor 3 (een opleidingsdag) of 6 sessies (twee opleidingsdagen).

Programma

Dag 1: Donderdag 21 oktober 2021:

08.30 – 09.00 uurOnthaal en registratie deelnemers – lobby Hotel Aazaert
Koffie/thee
09.00 – 09.30 uurPlenum: 
– Verwelkoming: Kurt Vervoort, Voorzitter AGORA WeVeCo vzw
– Toelichting inspectie versie 2.0: ervaring van 2 jaar inspectie door inspecteur C. Potlood.
09.30 – 10.50 uur1ste sessie: keuze uit 7 thema’s
10.50 – 11.10 uurKoffiepauze
11.10 – 12.30 uur2de sessie: keuze uit 7 thema’s
12.30 – 14.00 uurLunch restaurant Aazaert
14.00 – 15.15 uur3de sessie: keuze uit 7 thema’s
15.35 – 16:45 uurPlenum:
– Hoe kunnen bedrijven preventieadviseurs helpen bij hun werking?
– Voorstelling marktdeelnemers. Kurt Vervoort.
Bezoek markt
Drink in terraszaal
18.00 – 23.00 uuraperitief in lobby gevolgd door diner connecting circle in restaurant Starckx (Hotel Saint Sauveur)

Extra nieuws betreft “Congres Inspectie 2.0 BVH – AGORA 2021” (vernieuwde versie van de doorlichting veiligheid)

Onderwijsinspecteur Christian Potloot geeft tijdens het plenum moment toelichting over de herwerkte versie BVH september 2021 (Bewoonbaarheid, Veiligheid & Hygiëne)

Connecting Circle: ONDERWERP:  Brug tussen school en bedrijf

Agora WeVeCo organiseert contactmoment(en) – connecting circle(s) voor schoolbesturen en hiërarchische lijn (directies, architecten, coördinerend preventieadviseurs, preventieadviseurs, …  en bedrijven om netwerking rond preventie in het onderwijs uit te bouwen.

Connecting circle(s) biedt door het intieme kader meer kans tot een rustige kennismaking van de aanwezigen, waarbij meer diepgang in de gesprekken mogelijk is dan bij gangbare netwerken. 

Opzet contactmomenten

connecting circle(s) = op uitgekozen locatie wordt een verrassend menu geserveerd aan tafels van max 10 personen  (8 vertegenwoordigers van scholen, 1 vertegenwoordiger van AGORA WeVeCo en 1 vertegenwoordiger per bedrijf)

Samenstelling tafels

Uiteraard heb je de mogelijkheid om met alle bedrijven uitvoerig kennis te maken.

De uitgenodigden stellen een ranking op bij inschrijving. AGORA WeVeCo maakt de tafelindeling aan de hand van de ingeschreven lijsten. Bedoeling is dat je aan tafel zit van je eerste en/of eventueel tweede of derde keuze.

Inschrijving

De lijst van aanwezige bedrijven en inschrijvingen met welk bedrijf je zeker verder wilt kennismaken kan enkel de dag van aankomst (21 oktober 2021). 

Dag 2: vrijdag 22 oktober 2021

08.00 – 09.00 uurOntbijt in Hotel Aazaert
Onthaal en registratie nieuwe deelnemers in lobby hotel Aazaert
Koffie/thee
09.00 – 9.30 uurPlenum:
– Verwelkoming: Kurt Vervoort, voorzitter AGORA WeVeCO vzw
– Toelichting mandaat “preventieadviseur” door Katrien Cerpentier adjunct-kabinetchef Kabinet Ben Weyts
9.30 – 10.50 uur1ste sessie: keuze uit 7 thema’s
10.50 – 11.10 uurkoffiepauze
11.10 – 12.30 uur2de  sessie: keuze uit 7 thema’s
12.30 – 13.45 uurLunch restaurant Aazaert
13.45 – 15.00 uur3de  sessie: keuze uit 7 thema’s
15.00 – 15.40 uur Plenum:
– Kurt Vervoort: gastsprekers → leden stuurwerkgroep AGORA WeVeCo. 
– Nieuwigheden en toekomstplannen AGORA WeVeCo.
– Annick Alders, juridisch adviseur arbeidsveiligheid: toelichting preventieadviseur/vertrouwenspersoon en aansprakelijkheid.
15.40 – 16.15 uurAfsluitingsmoment congres
Drink in terraszaal
Laatste wijziging: 17/10/2021

Dit programma is onder voorbehoud en kan aangepast worden indien nodig.

We hopen je te mogen verwelkomen.

Bereikbaarheid

Parking

Er is geen parking voorzien in het Hotel. 

Er is een grote betaalparking aan het station van Blankenberge op 500m van het hotel (Indigo Kerkstraat 122).

Openbaar vervoer 

Vanaf het station in Blankenberge, vind je Hotel Aazaert op 7 minuten wandelafstand van het station.

Ook per tram of per bus is het hotel vlot bereikbaar:

https://moovitapp.com/index/nl/openbaar_vervoer-Blankenberge-Belgium-stop_16733537-1682

Inschrijvingen

Inschrijven kan via volgende link: